Professionele kwaliteitscultuur

In de praktijk zien we vaak dat scholen goed in staat zijn de kwaliteit van het onderwijs te borgen en optimaliseren. Processen worden goed vastgelegd en aan teamplannen en zelfevaluaties geen gebrek. Maar het succesvol implementeren van (innovatie) plannen en het creëren van een professionele cultuur waarin kwaliteit een integraal onderdeel is van het dagelijks denken en handelen van elke onderwijsprofessional, blijft voor veel teams een grote uitdaging.

Take the LEAD werkt vanuit de gedachte dat een professionele kwaliteitscultuur verder gaat dan het verantwoorden op papier (kwaliteitszorg). Het begint met een collectieve ambitie die voortkomt uit de antwoorden op vragen als Wat voor student willen we afleveren? en Wat willen wij als school of team bereiken? De collectieve ambitie is een gezamenlijke opdracht om het onderwijs elke dag weer een stukje beter te maken, omdat elke leerling kwalitatief en inspirerend onderwijs verdient!

Take the LEAD gebruikt dan ook een ontwikkelingsgerichte benadering (growth-mindset) die scholen helpt bij het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur waar:

 • open, professioneel en waardengericht werken centraal staat
 • leren zichtbaar gemaakt wordt
 • rollen en taken helder zijn
 • teamleren versterkt wordt
 • talenten van alle professionals in het team benut worden
 • stakeholders actief betrokken zijn
 • een sterk (intern en extern) netwerk is waarin good practices en expertise gedeeld wordt

Diensten

Wij bieden meerdere diensten aan om u te ondersteunen bij al uw kwaliteitsvraagstukken. Samen met u kijken we welke vorm(en) het meest effectief kan zijn.

 • consultancy
 • procesbegeleiding
 • (ontwikkelingsgerichte) audits/assessment
 • ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten
 • training & coaching van kwaliteitsmedewerkers