Leven Lang Ontwikkelen

Goed onderwijs vraag om een goed pedagogisch en didactisch leerklimaat waarin de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie centraal staan. Een klimaat waarin de leerling gezien wordt, erkend wordt, leren inzichtelijk gemaakt wordt, gelijke kansen krijgt om zich continu verder te ontwikkelen. In toekomstgericht onderwijs staat niet kennis, maar vaardigheden (21st century skills) centraal die leerlingen helpen om hun Leven Lang te Ontwikkelen.

De 21e eeuw vraagt om de ontwikkeling van onderwijs dat opleidt voor de wereld ‘van morgen’ en wendbaarheid om mee te groeien in de snelveranderende wereld.

Wilt u ook uw onderwijs verder verbeteren en uw leerlingen voorbereiden op hun toekomst? Neem dan contact met ons op. Wij zijn out-of-the-box denkers die snel tot de kern van een vraagstuk komen. Door efficiënt en effectief te werken helpen wij u doelen met een langdurig effect te behalen én te behouden.

Diensten

U kunt bij Take the LEAD terecht voor onder andere de volgende diensten:

  • consultancy
  • procesbegeleiding
  • curriculum (her)ontwerp
  • verbeteren of ontwerpen van onderwijskundige tools
  • examinering