Over ons

 

Drs. Hafida Talhaoui

TAKE THE LEAD: TRAINING & CONSULTANCY

Reach for Excellence

Mijn uitgangspunt is zelf regie nemen over je handelen om het beste uit jezelf te halen ofwel reach for excellence!

Ik streef naar kwalitatief onderwijs en gelijke kansen voor iedereen waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat.

Gedurende mijn carriere heb ik verschillende functies uitgeoefend waaronder docent, (onderwijs)adviseur en manager en heb zo veelzijdige expertise opgebouwd in onderwijskundige vraagstukken, kwaliteitszorg en professionalisering. Vanuit mijn expertise en ervaring kan ik vanuit een breed perspectief handelen.

In aanvulling op mijn expertise op onderwijsgebied heb ik een mastergraad in de geesteswetenschappen met als specialisatie identiteit in moderne samenlevingen. Deze expertise in het onderwijs en de kennis die ik heb opgedaan bij het behalen van mijn mastergraad zet ik graag in om onderwijs- en zorginstellingen te ondersteunen bij vraagstukken rondom identiteit en inclusie.

Ik ben analytisch, strategisch, creatief en resultaatgericht. Mijn deskundigheid zet ik met veel enthousiasme in om organisaties en professionals te ondersteunen bij het bepalen, behalen én verankeren van hun doelen.

Expertise: kwaliteitszorg, professionalisering, onderwijsvraagstukken

www.take-thelead.nl | hafida@take-thelead.nl | 06-14516534

Partners Take the Lead

INDIQUALIS

Kwaliteit is onze prioriteit

IndiQualis is gespecialiseerd in het stellen van onafhankelijke, kwalitatieve en doelmatige indicaties op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

IndiQualis biedt ondersteuning aan zorginstellingen die onvoldoende of geen bevoegde indicerende wijkverpleegkundigen in dienst hebben of de werkdruk van wijkverpleegkundigen proberen te beperken.

Ook werkt IndiQualis samen met een aantal partners om zorginstellingen te ondersteunen bij kwaliteitszorgvraagstukken, professionalisering van zorgverleners en onafhankelijke intervisiebegeleiding voor verpleegkundige team.

Expertise: verpleegkunde, indicaties, zorgadvies op maat

www.indiqualis.nl | info@indiqualis.nl | 06-33999109

Henk-Jan Quarré, MBA

QORTEX ONDERWIJSMANAGEMENT

Samen op weg naar een beter resultaat

Als interim manager/projectleider sta ik in mijn kracht als ik mij vast kan bijten in complexe organisatievraagstukken. Binnen zo’n vraagstuk onderzoek ik de verbinding en ontwikkel ik balans tussen mens (gedrag en leiderschap), performance, (structuur en processen) en het optimale resultaat.

Vanuit multidisciplinaire probleemanalyses (action learning) creëer ik gedragen doelen die in lijn staan met de bedoeling van de organisatie. Vervolgens zet ik vanuit leiderschap professionals in hun kracht, houd ik koers op gezamenlijke doelrealisatie, monitor ik output en stuur ik bij waar nodig (lean, agile en scrum).

Ik bekijk de wereld positief, zoek onuitputtelijk naar mogelijkheden en beschik over een gezonde dosis humor.

Expertise: management, kwaliteitszorg, examinering

www.qortex.nl | info@qortex.nl | 06-20539761

NEXUSZORG

Dé helpende voor zorg ZZPers

NexusZorg is intermediair tussen zorgorganisaties en zzp-ers. Wij beschikken landelijk over een netwerk van zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Voor de zorgprofessionals bieden wij:

  • Matchen op openstaande diensten middels periodeafspraken;
  • Administratieve ondersteuning;
  • Check op uitbetaling;
  • Persoonlijk contact;
  • Geen service fee;

Voor de zorgorganisaties borgen wij:

  • Betrouwbaarheid van de zzper; Afspraak is afspraak
  • Kwaliteit van de zzper; Kennis en vaardig
  • Check op risicovolle handelingen; Bevoegd en bekwaam
  • Een vaste consultant;
  • Gunstig tarief;

De dienstverlening wordt ondersteund middels onze app-technologie. Ons doel is kwaliteit van zorg te bieden tegen een redelijke vergoeding voor de zorgorganisatie en de zzper.

www.nexuszorg.nl | info@nexuszorg.nl | 06-11885995

Mr. Jasper van der Schaaf

THE WHITE GIRAFFE (TWG)

Management solutions for a changing world

Het proces van iets nieuws leren of het verbeteren van een bestaande vaardigheid is een van de mooiste en meest bevredigende dingen voor mij. Dat proces gaat namelijk van ambitie, via frustratie en wanhoop naar trots en opluchting en weer terug.

Met TWG heb ik mijn jarenlange ervaring als interim leidinggevende met een stevige achtergrond in het sociale domein en mijn juridische kennis samengebracht met mijn passie voor menselijke groei en ontwikkeling.

Ik ondersteun bestuurders bij zowel het organiseren van een proces rond besluitvorming, interne organisatie en compliance, als bij het creëren van draagvlak voor veranderingen.

Ik hanteer hierbij een persoonlijke aanpak. Door, net als de albino giraffe, een beetje anders te zijn en veel oog te hebben voor de organisatiecultuur, ziet hij het aangaan van verbinding met de organisatie en haar medewerkers als essentieel en zeer waardevol.

Expertise: management, organisatiekunde compliance

www.thewhitegiraffe.nl | jasper@thewhitegiraffe.nl | 06-37303104

Recente opdrachtgevers