Privacyverklaring

Privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op Take the Lead: Training & Consultancy, hierna Take the Lead, te noemen. De onderneming is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68394012 geregistreerd.

Deze privacyverklaring is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG) van 25 mei 2018.

Gegevens

Take the Lead verwerkt persoonsgegevens op een verantwoorde, transparante en doelmatige wijze. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die in het belang zijn van de opdrachtgever of voor het kunnen aanbieden van de diensten van Take the Lead. Onder opdrachtgever wordt verstaan (vertegenwoordiger(s) van) de onderwijsorganisatie, zorgorganisatie, of professional (zoals ZZP-er) die een dienst afneemt van Take the Lead.

Doel

Uw gegevens worden, voor zover van toepassing, verwerkt om:

 1. onze werkzaamheden te kunnen verrichten;
 2. een bewijs van deelname of certificaat te kunnen afgeven,
 3. accreditatie- en ODA punten direct te registreren in het kwaliteitsregister van V&VN;
 4. ons aanbod te verbeteren,
 5. facturering mogelijk te maken.

Gegevens

Take the Lead verzamelt, voor zover van toepassing, de volgende gegevens:

 1. Adres en factuurgegevens
 2. Mailadressen
 3. Telefoonnummers
 4. Gegevens over persoonlijke prestaties (t.b.v. certificaat, bewijs van deelname, registratie in kwaliteitsregister V&VN)
 5. Gegevens over (afdelingen/teams) van uw organisatie
 6. Statistieken van de website

Beveiliging

 1. Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met NAW-gegevens. Alle gegevens, zoals bij punt Gegevens (hierboven) benoemd, zijn opgeslagen op de computer van de eigenaar van Take the Lead. De computer is beveiligd met een wachtwoord.
 2. De verzamelde gegevens kunnen gedeeld worden met samenwerkingspartners van Take the Lead. Take the Lead deelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst(en) die u afneemt.
 3. U heeft ten allen tijde recht op inzage in de eigen gegevens.
 4. U kunt ervoor kiezen uw gegevens te rectificeren of te verwijderen.
 5. U heeft het recht uw toestemming voor het gebruik van gegevens in te trekken.
 6. U kunt een verzoek indienen om alle gegevens die Take the Lead van u of uw organisatie heeft te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die Take the Lead verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 7. Uw mailadres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuw aanbod van Take the Lead. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail, zie punt Contact (hieronder), kenbaar maken. Uw gegevens worden dan verwijderd. 
 8. Ten behoeve van de facturatie en financiële administratie heeft Take the Lead een verwerkersovereenkomst met Mands B.V. Dit is een strikt beveiligd systeem.
 9. De website van Take the Lead is beveiligd en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistieken t.a.v. bezoekersaantallen en het optimaliseren en beveiligen van de website.
 10. Take the Lead heeft een verwerkersovereenkomst met Optima Media (server) t.a.v. privacy en veiligheid bij het gebruik van de website.
 11. Bij eventuele datalekken zal Take the Lead de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.

Bewaartermijn

 1. Gegevens die via de website of anderszins met Take the Lead gedeeld worden, worden maximaal 3 jaar bewaard.
 2. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet aan derden verstrekt. Met uitzondering van samenwerkingspartners, zie punt Beveiliging (hierboven).

Klachten

Indien u een klacht heeft, kunt u deze kenbaar maken aan de privacyfunctionaris van Take the Lead, zie punt Contact (hieronder). Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u deze neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neemt u dan contact op met onze privacyfunctionaris:

Mevr. drs. H. Talhaoui
e-mail: info@take-thelead.nl
(+31) 06 14 51 65 34