Leven Lang Ontwikkelen

Wilt u de kennis van vaste medewerkers up-to-date houden of nieuwe medewerkers opleiden? Dan kunt u bij Take the LEAD terecht. Onze diensten zijn erop gericht om de professionele deskundigheid en het persoonlijk leiderschap (eigenaarschap) van uw medewerkers te vergroten door de zorginhoudelijke expertise of algemene vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en communicatievaardigheden (professioneel handelen) te verbeteren. Wij werken vanuit een growth mindset die zorgverleners stimuleert om zich hun leven lang verder te ontwikkelen en zo wendbaar te blijven op de dynamische arbeidsmarkt.

Coaching in de zorg

Coaching is een effectief instrument om de ontwikkeling en performance van zorgverleners en teams te verbeteren. Onze coachingstrajecten zijn erop gericht om zorgverleners inzicht te geven in hun sterke- en ontwikkelingspunten en hoe verschillende rollen en werkzaamheden zich tot elkaar verhouden. Samen met de zorgverlener(s) stellen wij concrete en haalbare doelen op en maken we leeropbrengsten snel inzichtelijk.

Wij passen veelal de zeer effectieve werkwijze coaching on the job toe. Ook werken we met distance coaching en e-coaching. De vorm wordt altijd in samenspraak met de coachee(s) gekozen.

Ook kunt u bij Take the LEAD terecht voor trainingen